ફક્ત 3 કલાક માં 50000 મહિન્દ્રા XUV 700 વેચાઈ ને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો – જેની કિંમત 9500 કરોડ

મહિન્દ્રા XUV700 25k યુનિટની પહેલી બેચ 57 મિનિટમાં બુક થઈ – 25k યુનિટની બીજી બેચ 2 કલાકની અંદર વેચાઈ. થોડા …

Read more