ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ : ચેક કરો તમારું પરિણામ અહીંથી

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન …

Read more

Standard 10 Result Website 2022 @ gseb.org

ધોરણ 10 પરિણામ વેબસાઈટ 2022 : બોર્ડના ધોરણ-૧૦ પરીક્ષાના પરિણામની તારીખની જાહેરાત બાબતે સોશિયલ મિડીયામાં વાયરલ થયેલ બિન સત્તાવાર અખબારી …

Read more