જોબ સારાંશ FSSAI ભરતી 2021

ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (FSSAI) એ ટેક્નિકલ ઓફિસર, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે જાહેરનામું જાહેર કર્યું છે. જે ઉમેદવારો ખાલી જગ્યાની વિગતોમાં રસ ધરાવે છે અને તમામ પાત્રતાના માપદંડ પૂર્ણ કરે છે તેઓ સૂચના વાંચી શકે છે અને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. વધુ નોકરીઓ અને અભ્યાસ સામગ્રી અપડેટ્સ માટે gujupdates.com ની મુલાકાત લેતા રહો.

FSSAI કુલ પોસ્ટ્સ: – 233 પોસ્ટ્સ

FSSAI પોસ્ટ્સ નામ:-

ફૂડ એનાલિસ્ટ: 04 પોસ્ટ્સ

તકનીકી અધિકારી: 125 પોસ્ટ્સ

સેન્ટ્રલ ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર (CFSO): 37 પોસ્ટ્સ

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (IT): 04 પોસ્ટ્સ

સહાયક મેનેજર: 04 પોસ્ટ્સ

સહાયક: 33 પોસ્ટ્સ

હિન્દી અનુવાદક: 01 પોસ્ટ

પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ: 19 પોસ્ટ

IT સહાયક: 03 પોસ્ટ્સ

જુનિયર આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ- 1: 03 પોસ્ટ્સ

FSSAI મહત્વની કડીઓ:-

FSSAI સત્તાવાર સૂચના: ડાઉનલોડ કરો

official website: – અહીં ક્લિક કરો

FSSAI મહત્વની તારીખો:-

ઓનલાઈન અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ અને ફીની ચુકવણી: 08-10-2021

ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 07-11-2021

CBT એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ: પછીથી જાહેર કરવામાં આવી છે

CBT ની તારીખ: પછીથી જાહેર કરવામાં આવી

FSSAI શૈક્ષણિક લાયકાત: –

પોસ્ટ મુજબની લાયકાત: કૃપા કરીને વધુ લાયકાત વિગતો માટે સત્તાવાર સૂચના વાંચો.

FSSAI વય માપદંડ:-25 થી 35 વર્ષ

ઓનલાઇન અરજી કરો: 08/10/2021 થી ઉપલબ્ધ

FSSAI અરજી ફી:-

સામાન્ય અને ઓબીસી માટે: રૂ. 1500/-

SC/ ST/ મહિલા/ ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે/

PwBD/ EWS: રૂ. 500/-

ડેબિટ કાર્ડ/ ક્રેડિટ કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ દ્વારા ચુકવણી.